Salam hormatly agzalar! Bu gün biziñ aramyzda öz aýratyn taraplary bilen tapawutlanan hormatly agzamyz bilen gysgajyk söhbetdeşlik gurnamagy makul bildim. Geliñ ýakyndan tanyş bolalyñ! Ilki men başlaýyn. 1. Adyñ, familiýañ 2. Doglan wagtyñ 3. Ýaşaýan ýeriñ 4. Okaýañmy, işleýäñmi? Eger howwa bolsa nirede? 5. Ynsanlarda iñ gowy görýän 3 häsiýetleriñ 6. Durmuşda siz üçin iñ esasy 3 zat 7. Baş maksadyñ galan soraglary bolsa indiki agzalarymyz dowam eder. Hany başlañ onda...

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir