Yaşlyk

salam doslar men ulalyp başlanym belli bolya irden turamda yaman kyn bolya azarlap turyan name etjegimi bilemok.sizde hem bolyamy. yada gowy düyş göryan owadanja gyz göryan düyşümde.birem mastrbasyon nahili zat bolya bilyanizmi. dine gyzlar etyami ony.çynym bilen sorayan yalnyş düşünman.gayrat edin.

Dowamy »

1356 11
Köneler, 13 years ago