Bir gun bir garyp copan restorana naharlanmaga barypdyr. Barya oturya,ofissant gelip name iyjegini sorapdyr. Copan hem iyjek zatlaryny aydysdyrya. ofissian hem getirip berya.Copan iyip hezil edyade in sonunda jubisinden bir tarakan cykaryp galanja naharyn içine atya we gygyrmaga baslaya. -Bu nahili restoran bolya naharynyn içinde tarakanlar toy edya.Mana su yerinin eyesini cagyryn on bilen gurlesjek diyya. Restoranyn eyesi gelya welin munada yanky yaly edip gygyrya. Ol yerinin eyesi copany umsumlik bilen gyra cekip: -Name islesen bereyin gayrat et sesini cykarma diyya.Copan hem garbanmaga zat bersen bolya diyya. Restoranyn eyesi hem tazeden nahar zat berip copanyn garnyny doyurya we birazajyk hem puljagash berya we iberya.Wakany yanynda synlap duranlaryn biri hem yanky copana: -Agam basga tarakanyn yokmay diyip soraya welin, yanky copan: -Birejik cybynym galdy ong bilen hem cay icjek diyip jogap berya...

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir