Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

15 1
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Gadyrly Paýhasly

Abaddon bular ýaly zat etmeýä we beýle töhmediňize jogap hem gaýtarmaýa.Detonatyr petonatyryňyz dostluk.ru, talyplar.ru, yeketak.ru, yurekdesh.ru, yurekdeshler.ru, betinden.com, soyguli.ru, tmeet.fun hemmesem bir adama degişli olam ZetPrо2003 (hazirki we-pro)Indem bolsa gaýrat edip bol...

Dowamy »

159 13
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 6 days ago

Bu mowzuk, iñ ajaýyp ynsan üçin! :)

Abim!
Umarim bu yazanlarımı okursun. Doğum günün kutlu olsun! Sen iyi ki varsin, iyi doğmuşsun, iyi ki benim abimsin!:)
Jupiter ýaly uly ýürekli agamjan uzak ýaşa! Allajan hyýalyña sygmajak bagty durmuşyña sygdyrsyn. Gelejegiñde saña kalbyñdaky ähli dilekleriñ kabul bolmagyny dileýän, Güler ýüzüñ hiç wagt solmasyn, söýýän ynsanlaryñ...

Dowamy »

124 11
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 6 days ago

Oguznama

OGUZNAMA


AŇLATMA

Türkmenleriň nesilbaşysy Oguz han özüniň
gahrymançylykly ýörişleri, berkarar döwtet gurşy, ony adalatly dolandyryşy hakda nesillere ýadygärlik galdyrmagy göz öňünde tutup, bir ajaýyp kitap ýazmagy tabşyrypdyr. Nesiller ol kitaby ''Oguznama'' diýip atlandyrypdyrlar.

XVI asy...

Dowamy »

46 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Men arada dza gurbansoltan ejeden kim bar diyip blok acdym sonnakylara jogap

1 serdarylyc men nurana ziiom
2payhaslydan giryan emir agza ozuniz bn tanys edayin pleas garadaslyn haysy obasyndan

Dowamy »

53 0
Täzelikler, #Yigit tarapyndan 6 days ago

Soraglar we Jogaplar

Soraglar we Jogaplar

1. Jennet bilen Jähennem şu wagt barmy?

Hawa, Jennetem, Jähennemem şu wagt bar. Hezreti Adam (a.s) Jennetde bir müddet ýaşansoň, bu dünýä inderilipdir. Ynsanyň bu dünýädäki syýahaty, bir tarapdan, ýitiren Jennetine tarap syrygýar. Pygamber Serwerimiz (s.a.w) Magraja çykanynda, Jennet bilen Jähenne...

Dowamy »

264 12
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 6 days ago

Gyzlar (degyşme äheňde)

Bizar boldum telefonyñ jañyndan

Oglumy gününe goyuñ siz gyzlar

Jyññyrdap baslayar günüñ dañyndan

Oglumy gününe goyuñ siz gyzlar

***

"Söyyän" diyip ony oda salyañyz

Söyeñzogam söyen kisi bolyañyz

Gas kakyp, göz gypyp aklyn alyañyz

...

Dowamy »

165 8
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 6 days ago

26 ýyl ýaşaşyp bir telefon jañda maşgalañ dargamagy

Nurjemal obada arçynlykda işleýärdi. Onuň 4 gyzy 1 ogly bardy. Uly gyzyny durmuşa çykarypdy, iki sanjak agtygy hem bardy. Onuň gelin bolup düşenden bäri onuň erbetlik tarapdan ady çykmady. Her kim olaryň maşgalasyna guwanýardy. Ýoldaşy Şatlyk bolsa kän beýle däldi. Onuň şäherde bir rus gyzy bilen gatnaşygy bardy. Onuň ýeke däldigini Nurjemal bilýär...

Dowamy »

309 12
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 6 days ago

Gandonlar

HuylarEjen amy

Dowamy »

26 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 6 days ago

Gandonlar

HuylarEjen amy

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 6 days ago