Oksford sözlügi ilkinji gezek ýylyň sözüni ses bermek esasynda saýlar

ňlis diliniň Oksford sözlügi jemgyýetçilik ses berlişigi arkaly üç sözüň arasyndan ýylyň sözüni saýlar. Bu baradaky habar Oksford uniwersitetiniň Oxford Languages neşirýat bölüminiň saýtynda ýerleşdirilipdir.
«Biz ýylyň sözüni saýlamaklygyň soňky tapgyryny diliň hakyky araçylaryna — dünýäniň ähli adamlaryna ynanmagy karar etdik. Biz öz aramy...

Dowamy »

17 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Dünýä çempionaty — 2022-niň 5-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 5-nji oýun güni tamamlandy. 24-nji noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 1-nji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklary geçirildi.
G topar
Wakra, «El-Janub» stadiony
Şweýsariýa – Kamerun – 1:0 (0:0)
Gol: 1:0 – Embolo (48).
Lusail, Milli stadion
Braziliýa – Serbiýa – 2:0 (0:0)
Gollar...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Braziliýa futbol boýunça dünýä çempionatynda Serbiýadan üstün çykdy

Braziliýanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Katardaky Dünýä çempionaty — 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň birinji duşuşygynda Serbiýadan üstün çykdy.
Lusailde geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Braziliýanyň düzüminde Rişarlison dubl etdi (62-nji, 73-nji minutlar).
Braziliýa we Serbiýa G toparda çykyş edýär, şeýle hem bu toparda...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ronaldunyň goly Portugaliýa Ganadan üstün çykmaga kömek etdi

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda Dünýä çempionaty - 2022-niň birinji duşuşygynda Ganadan gelen garşydaşlaryndan üstün çykdylar.
Dohada geçirilen duşuşyk 3:2 hasabynda tamamlandy. Portugaliýanyň düzüminden Kriştianu Ronaldu (65-nji minut, pen.) Žoau Feliks (78) we Rafael Leau (80) tapawutlandy. Ganadan Andre Aýuw (73) we...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Urugwaý bilen Günorta Koreýanyň arasyndaky duşuşyk deňme-deňlikde tamamlandy

Katarda geçirilýän Dünýä çempionaty 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň birinji duşuşygynda Urugwaýyň we Günorta Koreýanyň ýygyndylarynyň duşuşygy deňme-deňlikde tamamlandy.
«Edýukeýşn Siti» stadionynda geçirilen duşuşyk 0:0 hasap bilen tamamlandy.
Urugwaý we Günorta Koreýa H topara degişli, olardan başga-da bu toparda Portugaliýa we Gana...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanda zähmet haklaryny 10% ýokarlandyrmak meselesine gaýtadan serediler

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetinde zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny 10 göterim ýokarlandyrmak baradaky soraga ýene-de bir gezek seretmelidigini belledi.
Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni geçirilen Türkmenistany...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Halk Maslahaty 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny gaýtadan seretmek üçin Mejlise gaýtardy

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakyndaky Kanunyň taslamasyny üstünde işlemek üçin Milli Geňeşiň Mejlisine gaýtarmagy teklip etdi. Şondan soňra ony Halk Maslahatyna gaýtadan seretmäge bermeli. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji noýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde aýtdy.
Halk Masl...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 1 week ago

Milli Geňeşiň Halk Maslahaty 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetini maslahatlaşdy

23-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.
Milli Geňeşiniň  Halk Maslahatynyň mejlisine Halk Maslahatynyň 56 agzasyndan 54-si, Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 1 week ago

Messi taryhda dört dünýä çempionatynda gol geçiren ilkinji argentinaly oýunçy boldy

Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi dünýä çempionatlarynda milli toparyň rekordyny goýdy.
Katarda DÇ-2022-niň Saud Arabystanyna garşy oýnunyň birinji ýarymynda ol jerime urgusyny geçirip, dört DÇ-de gol salmagy başaran ilkinji argentinaly oýunçy boldy.
Mundan öň Messi 2006, 2014 we 2018-nji ýyllarda geçirilen dünýä...

Dowamy »

19 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Toyota täze Innova 2023 kross-weni bilen tanyşdyrdy

oyota kompaniýasy Hindistanyň we Indoneziýanyň bazarlaryna niýetlenen Kijang Innova miniweni äşgär etdi. Modeli prinsipial esasda täze platforma geçirdiler, güýç agregatynyň ýerleşişini we priwodyň tipini üýtgetdiler, şeýle-de motor gammasyna täzeden seretdiler. Indoneziýada eýýäm talapnamalary kabul edip başladylar, ýakyn wagtlarda Innova beýleki...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Katardaky dünýä çempionatynyň oýunlary üçin üç milliona golaý petek satyldy

Katarda geçirilýän 2022-nji ýylyň dünýä çempionatynyň oýunlary üçin 3 milliona golaý petek satyldy diýip, Frans Press agentligi Halkara Futbol Federasiýasynyň (FIFA) wekiline salgylanyp habar berýär. Muny rsport.ria.ru ýetirýär.
Ýekşenbe gününe çenli 2,95 mln petek satyldy. Bu 2018-nji ýylda Russiýada geçirilen dünýä çempionatynda satylanla...

Dowamy »

13 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ronaldu 500 mln abunaçysy bolan dünýäde ilkinji adam boldy

Portugaliýanyň milli futbol ýygyndysynyň we Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” klubunyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu Instagram-da 500 mln abunaçy belliginden geçen dünýäde ilkinji adam boldy. Bu barada rport.ria.ru habar berýär.
Şu ýyl 37 ýaşly Ronaldunyň abunaçylarynyň sany 100 mln adam köpeldi. Argentinanyň milli ýygyndysynyň we “Pari Sen-Žerm...

Dowamy »

12 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Nio markanyň taryhynda iň kuwwatly elektromobili çykardy

Hytaýyň Nio kompaniýasy markanyň taryhynda iň kuwwatly model bolan Nio ES7 elektrik krossowerini hödürledi. Bu barada Motor habar berýär diýip, Day.Az belleýär.
Awtomobiliň uzynlygy 4912 mm, ini 1987 mm, beýikligi 1720 mm. Teker bazasy 2960 mm ýetýär. Model NT2 adyny alan ikinji nesliň tehnologiki platformasynda gurnaldy. Onuň on hereket rež...

Dowamy »

111 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Serdar Berdimuhamedow CNPC-niň ýolbaşçysy bilen gaz hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hou Siszýuny kabul etdi.
Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezident hem-de HHR-iň iri korporasiýasynyň ýolbaşçysy bar bolan uly mümkinçilikleri nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir aly...

Dowamy »

91 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

«Barselona» Lewandowski üçin 50 mln ýewro tölemäge razy boldy

«Barselona» «Bawariýanyň» polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski üçin 50 mln ýewro tölemäge razy boldy diýip, «AS» habar berýär. Muny championat.com ýetirýär.
Çeşmäniň maglumatlaryna görä, ispan kluby Mýunheniň klubunyň öňe süren şertleri bilen ylalaşdy. «Barselonada» bu transferi ýaramaz netijeler bolmazdan ýapmaga mümkinçilik berjek maliýe m...

Dowamy »

75 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Berdiýew Eýranyň “Traktor” klubunyň baş tälimçisi we tehniki müdiri boldy

Kazanyň “Rubin” futbol klubunyň we “Rostowyň” öňki baş tälimçisi Gurban Berdiýew Eýranyň “Traktor” klubuna ýolbaşçy boldy. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.
Şeýle-de, 69 ýaşly hünärmen klubuň tehniki müdiri bolar. Berdiýew 4-nji iýulda wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge girişer.
“Biz Berdiý...

Dowamy »

89 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Ukrainaly Usik bilen britaniýaly Joşuanyň arasyndaky rewanş 20-nji awgustda geçiriler

WBA Super, IBF we WBO titullarynyň eýesi Aleksandr Usik bilen britaniýaly Entoni Joşuanyň arasynda super agyr agramda çempion guşagy üçin rewanş duşuşygy 20-nji awgustda geçiriler. Bu barada Matchroom Boxing promouter kompaniýasy habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.
Habar berlişi ýaly, söweş Saud Arabystanynyň Jidda şäherinde geçiriler.

Dowamy »

66 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Goşgydan bir parça

Sorasaň aýdaýyn kyýamat nedir?
Erkekler ownasa kyýamat şoldur.
Her başy telpeklä goýmagyn gadyr
Bäş telpegi bir gyňaja daňyp git.

Dowamy »

153 0
Sorag-jogap, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Gurban Berdiýew Eýranyň «Traktor» klubuna tälimçi bellenilip bilner

Gazagystanyň «Kaýrat» klubunyň öňki baş tälimçisi Gurban Berdiýew Eýranyň «Traktor» klubuna tälimçi bellenilip bilner diýip, Tasnim News Agency habar berýär.
Çeşmäniň berýän maglumatyna görä, eýran kluby 69 ýaşly türkmen hünärmeni bilen eýýäm ylalaşyk gazandy.
Ýatlatsak, G.Berdiýew 6-njy oýunda «Kaýratdan» aýryldy. Onuň ýolbaşçylygyn...

Dowamy »

81 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (20.06 — 26.06)

Öňümizdäki hepde Türkmenistanda temperatura ortaça +35 derejeden ýokary bolar, käbir günlerde bolsa howanyň +44 derejä çenli yssy bolmagyna garaşylýar diýip, howa maglumaty gullugy habar berýär.
Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri howanyň aňrybaş temperaturasy +35 derejede saklanar. Çarşenbe güni termometriň sütünjigi +3...

Dowamy »

118 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 months ago