Kakasyz gyzlar
Kesek bilen urun, agyrmaz jany,
Yuka gownundedir yaraly yzlar.
Gayryn soze aglar, ezmez bashgany,
Gozi yashly guler kakasyz gyzlar.

Enan gadryn in kop olar bilyandir,
Kayyl hyzmatynda epilse dyzlar.
Kaka diysen uludan dem alyandyr,
Gadryn bilin kakasy bar shagyzlar.

Duyun, nala cekyan yurek gohuny,
Beyanymdan aglap durka kagyzlar.
Almawerin shol yureklen ahyny,
Bitmez yaralydyr kakasyz gyzlar.

"Nurana Arslanowa "

Edebiýat, Wrestling tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir