Turco baby çaga arlyklarynyň (pampers) zeýtunly 4-lik ululyk görnüşleri 70 manada düşdi. Onuň içinde 30 sany çaga arlyklary bar.
Ýaňy ýakynda zeýtunly Turco baby arlyklarynyň içinde 3-lik ululykdaky trusi (külot) görnüşleri hem gelip gowuşdy.
Onuň bahasy hem 4-lik ululykdaky zeýtunly çaga arlyklarynyň (Pampers) bahalary bilen deň derejededir...
Bu pampersleri Ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde amatly görkezilen bahadan alyp bilersiňiz...

Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir