*Yygyn-yygyn bulut uyshup asmana, shöhle sacyan günün önün baglayar, ynsan gozyashyna menzesh bu yagysh, göyäki diyersin asman aglayar. *Penjirän önunde bolsa bir yigit, yagyan yagshyn damjalaryn synlayar. Elden giden söygiñ peryadyn edip, arshda asman, yerde yigit aglayar. *Yigidin yuregi gussadan doly, ol köyen yureginin sesin dinleyar, yigit öz söygusin yatlap aglasa, basga bir gyz yigdi yatlap aglayar. Hany aydyn bu yerde kim gunakar? Ykbalmy, yigitmi, ya gyz gunakar?????

Köneler, MELISSA tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir