salam mayajan! Inede doglan gunun yetip geldi. Doglan gunun gutly bolsun! Ine bu gun doglan gununi ahli talyplar comun adyndan gutlayaryn! Uzak yasha ! Dunyadaki in gowy,suyji zatlar senki bolsun! Bagtyn bagul yaly yok ondanam owadan bolsun! Eden, etyan, etjek arzuwlaryn Allajan hasyl etsin! Janyn sag, omrun uzak bolsun! Gorjek gunun shu gunundenem gowy bolsun! Ene-atana rakyply bol! Yuregin kimi isleyan bolsa shon bilen bagtly durmushda yashamagyny arzuw etyarin! Yene bir gezek uzak yasha mayajan!

Köneler, Cwetocek tarapyndan 9 years ago
  fistik 9 years ago
 • salam uzak yaşa.
  Bravo 9 years ago
 • Miss maya salam! Happy birthday! Ahli gowluklary arzuw edyan! Bagtly bolun! Welicayshi Spasibo ! :D
  Nechka94 9 years ago
 • Ohowww maya doglan bilen tuys yurejigimden gutlayan goy Allajan sana we mashgalana berk jan-saglyk,agzybirlik, isinde ustinlik bersin. Yasyn uzak bolsun. Elmyda Aramyzda bolmagyny arzuw etyan in bolmanda onkin yaly jiklap gitsenem bolya.:-) su guljagazam menden sana sowgat bolsun. @}--}--
  Goool 9 years ago
 • salam maya07!
  Menem azajyk gijade galypdyryn welin, ay name ondada "hicden gic yagshy".


  Doglan günüñ gutly bolsun! Allajanyñ berenini yasha! Iñ esasy zat uzak yashamak däl-de, yashanja ömrüñi manyly yashamakdyr! Goy her gün säher bilen dogjak gün saña rowaclyk, shatlyk, ustunlik, bagt getirsin! Durmushda Mydama söyup hem söylüp yasha, sylap hem sylanyp ýasha! Söýeniñe bar, söyeniñe barmasañam baranyñy söý! Durmushyñda saña tapdyrmayan, tapdyrsada satylmaýan bagt arzuw edýän! Nesip bolsa saña çowluguñ ogluny öyerende tans etmek nesip etsin! Okayan bolsañ okuwuñda, ishleyan bolsañ ishiñde, mashgalaly bolsañ mashgalañda uly üstünlükler arzuw edyan! Esasy zat jan saglyk! Janyñ sag, görjegiñ gowluk, iyjegiñ sûyjûlûk bolsun! Uzak yasha!!!

  wiii nemelaý maýa hany www.talyplar.comyñ agzybir kollektiwna torjagaz kesip berjekdälmi? :)
  Maya07 9 years ago
 • Hemmäñize köp köp sag boluñ ir bilen meni gaty begendirdiñiz tañry yalkasyn sylap gutlanyñyza allajan hemmämiziñ ya$ymyzy uzak bolsun,swet gülüm sañada ullakan sag bol maña gara$ylmadyk uly sowgat edeniñe allajan ýüregiñ ak bol$y yaly görjek günleñ gowluk bolsun!Goool wah tort kesjekle welin men sizi nirden tapaýyn her kim bir ýerde-dä.HEMMÄÑIZE YENE BIR GEZEK TAÑRYYALKASYN!
  sido 9 years ago
 • doglan gunun bilen maya
  sido 9 years ago
 • yazjak zadymyn baryny eyyam yazypdyrlarow
  moonguse 9 years ago
 • maya doglan gunin gutly bolsun. mena kan tanayanam dalsin welin gutlayyn diydim. uzak yasa gorjegin gowy bolsun isinde durmusynda ustunlik hemran bolsun! on gezek 23 ya$a. koroci hemme gowy zatlary arzuw edip haltajyga salyp sana beryan nesip etsin!!!

  moonguse 9 years ago

 • bu sowgatlary melissa ugratdy!
  Maya07 9 years ago
 • Sag bol sido gutlagyña sözsiz gutladyñ.moon tanamasañam maña ullakan sowgat etdiñ minnetdar melli sowgadyñy özüñ getirip gidäymelidä tapyaña sen bizi:-)
  Cwetocek 9 years ago
 • surat bilen bezanler kop kop sagbolun!
  MELISSA 9 years ago
 • nesip bolsa mayicka.... uysheris entek... azajyk howlukma.... ))))
  moonguse 9 years ago
 • nesip bolsa mayicka.... uysheris entek... azajyk howlukma.... )))) MELISSA | 2010-09-07 02:26:56

  resko nomer sokyaray bah
  Tupan 9 years ago
 • Way, way... Men galdym gutlaman... Garashyn... Mayashka!!! Doglan gunun gutly bolsun! Happy birthday! S dnyom rojdeniem! Dunyadaki ahli dilegler, arzuwlar senin salgyna... Gol chek-de kabul et. ))) ay, sanap otursam soz yetmaymese. Shonun ucin komplektleyin ugradyan! )))
  MELISSA 9 years ago
 • behhh.... shu wagta cenli cwet b.n maya bir zat soz beren bolsam yerine yetirendirin..... shu wagt rektor enteman kabinetinde oturan b.sa maya cagyrmasada barardym..... ((((((
  Cwetocek 9 years ago
 • howwa melli sozunde duryana sen.

  Tupan ahyry gutladynow senem
  Tupan 9 years ago
 • Yetishdim dami? Gija galandyryn oydup gaty gorkdym. )
  Cwetocek 9 years ago
 • yetishdin yetishdin
  moonguse 9 years ago
 • behhh.... shu wagta cenli cwet b.n maya bir zat soz beren bolsam yerine yetirendirin..... shu wagt rektor enteman kabinetinde oturan b.sa maya cagyrmasada barardym..... (((((( MELISSA | 2010-09-07 02:45:41

  nomer 2 gitdi
  Rahip 9 years ago


 • Durmushyn shy surat yaly owadan bolsun!!!!!
  Rahip 9 years ago
 • Pardon surat cykmady!!!!!
  :-) )))))
  MELISSA 9 years ago
 • uuffffffffffffffffffff
  MELISSA 9 years ago
 • her doglan gunde yrsarap urushmasan bolanok oydyan ha???
  Tupan 9 years ago
 • Melis! Gownune degyalermi? )))
  Cwetocek 9 years ago
 • howwa bolanok oytyan!!!
  Myjyn doglan guni entegem yadmdan cykanok:-)
  zordan yarashpdynyz kosheshin indi:-)
  moonguse 9 years ago
 • Melis! Gownune degyalermi? ))) Tupan | 2010-09-07 03:12:50

  howa degyan bar
  Tupan 9 years ago
 • Chagay sen mung!
  moonguse 9 years ago
 • cagalan arasyna gosulma goja
  Cwetocek 9 years ago
 • haysht bu temany bir zayalaman!
  moonguse 9 years ago
 • bolya cwet temana degmeris men temamy zayalanlaryna natjegimi bilemok.
  Maya07 9 years ago
 • Wah swet senden aýlanaýyn geldä gülüm oturmana.
  Bravo 9 years ago
 • Hany Yuwmayanmy miss maya? Bolmasa yuwup berayeli? :D
  Maya07 9 years ago
 • Masgara etmedä bravo,wah yuwjakla men sizi nirden tapaýyn?
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri