karo4e hazir t.nda mail.ru moda bolupdyr okuwcylardyr talyplardyr. Gepin gysgasy herkim biri bn tany6ya uytge6ik adamlar bn. Yone 6uwagt gyzygy ga4dmy name ba6ga atdan giryaler aldamana ba6layalar. Bir sapar mana awtorizasiya geldi gordum suradny go6dum yazy6yan adamyn namedgi belli dal. Indi ynanar yaly dal. Bir tanayan gyzymda meselem 5 useri(logini,) bar. Aytjak zadym tanamadyk adamynyzy go6mang.

Köneler, abat89 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri