Kellä geýgin köpçüligiň ulanýan ýerini! Atasyndan terbiýe, enesinden edep görmedik, samsyk blýat! Iliň gargyşyny alyp, baý, baýnarsyň-a sen, binamys ýebannyý!..

Bilim, Pegas tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir