Salam agzalar! Bir shertlije durmushy göz öñüne getireliñ! Diyeliñ siziñ 1 güniñiz galdy. Shol galanja güniñizi haysy ishlere sarp edersiñiz? Gayrat edip herkim öz pikirjigni yazsa hoshal bolardyk!

Köneler, Rahip tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir