Men ozúm b.n tany$dyrasym gelýa men o$$y adym. Adamyn lakamy boýunça baha berjek bolman gaýrat edip. Özúmem gyzjagaz bes edin indi ùstúmden dú$mæni

Köneler, poseluy tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir