Siz optimistmi ýa pessimist? Nädip pessimistlikden dynyp bolar? Dermany, formulasy zady bar bolsa aýdyň. Bizema "optimistic" atly kowshi geyjek bolyan welin, geymakam "Pessimistic" atly kowush öňümde durýar....

Köneler, owreniji tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir