Kim bilyar?

salam talyplar.comyn agzalary!
Bir nace gun bari agent islanok, turkmenistanda hic girip bilenok.
Name ucin girip bolanokdygy we hacan girip bolarka, kimde biriniz bilyaniniz barmy?

Tnx, orazalarynyz we dualarynyz kabul bolsun!

Dowamy »

1588 48
Köneler, 10 years ago


No comment

tm yokary okuwlarynda okayan talyplaryn kanikullary su ayyn 23-ne suysurildi! Men ertir birigun oye giderin diyip yordum!
Seyle bir ...:(
aaaaa...!

Dowamy »

853 6
Köneler, 10 years ago


Sevgi

men buny owrenijin 'yanyoldas saylamak' temada yazjakdym weli, kop kisi uns bermez diyip taze tema acdym.
Adamyn durmusynda in onemli zatlan biri, ozune yanyoldas saylamak.
Bu bir dua, mana bir adam beripdi. Allah ondan razy bolsun.
3 zada seredilip yanyoldas saylayarlar:
1. Owadanlyk- 2,3 cagadan son owadanlyk galmaya...

Dowamy »

1122 17
Köneler, 10 years ago


BOLMAK HAKDYR. Magtymguly

gadyrly talyplar.comyn okayjylary, yany su asakdaky magtymgulyn gosgysy gazetde cap edilipdir, okadym. Halanym ucin sizin dykkatynyza yetiresim geldi.

ey, yaranlar,adam ogly
boz toprakdan bolmak hakdyr.
Asly hakden onen adam
guma garlyp galmak hakdyr.

Kelamda bar is beyandyr,
barca is haka a...

Dowamy »

1245 12
Köneler, 10 years ago


Dilegin guyji

Ymgyr collerde tebsiran, sahajyklaryny ylla diyersin Allahdan rehmet sorayan yaly, asmanda hellewlesip oturan col osumliklere yagsy iberyan, sol osumliklerin dileglerini kabul edyan beyik Gudrat, adam atly bendesinin dilegini esitmezmi?


Gijeler asman gara purenjegine burenende, kabir adamlaryn ruhy sykylyp, ozlerini yalnyz du...

Dowamy »

2172 171
Köneler, 10 years ago