Eje!!! Dunyade senin soyginden,senin mahrinden guycli, jadyly gudrat barmyka?! Senin gozlerinden cogup duran mahir menin yashan omrume guyc-kuwwat beryar.cagalykdan birwagt saylananam bolsak, balkyldap duran gozlerinin owasyny yashdan dolduryp aydyp beryan huwdulerin henizlerem gulagymda yanlanyp dur.oylanyp otursam, asyl sen ata mahrinden ir mahrum bolan balalaryna medet berip,ozunem cekip bolmajak agyr derdini huwdulerin bilen egisyan ekenin. Men muna indi-indi dushunyan kabam! Senin asylly gorumgoreldan, beren owut-undewlerin bizin kalbymyza baky ornashypdyr. Ejejan senin yhlasyn,gorum-goreldan we biz ucin eden irginsiz aladan bilen biz shu dereja yetdik. Shonun ucin sen bizin yuregmizde baky yasharsyn, kabam!!! Lale gulun yapragy dey nazikdir, derdime melhemdir ene yuregi, alkyshly sozleri gorar yazykdan, kalbyma ylhamdyr ene yuregi. Birden cytylaysa gyyma gashlaryn, ilki bolup sylar gozde yashlaryn, dine bagt dilap,sypar bashlaryn, sheyle bir mahremdir ene yuregi. "jan" goshyandyr mydam adyn yzyna, gorum-goreldedir gelin-gyzyna, senin huzurynda cokyan dyzyma, mertlik nusgasydyr ene yuregi. Sende yashayyshyn beyik ady bar, kalbyn icre sahawatyn ody bar, sensiz dunya gosunyandir juda dar, gadyrdyr,gudratdyr ene yuregi.

Köneler, Cwetocek tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir