Salam agzalar.! Men köp wagtlap shu sahypada bolmadym. Shu gün girip görsem yazylan temalañ kä biri din barada. Agzalar geliñ din barada azyrak tema acalyñla. Bolmasa . .. . . . . ! Dogry biz musulman halky, yöne bize din barada gürriñ giñishleyin etmäge rugsat berilmedik. Mende öñ bir hadysa bolyp gecdi. Men bir molda oglana dini disk kopya edip berdim. Shonuñ ücin meni knb-ler. Tutdy. Mañada wähabist diyip. Soraga cekdiler. Yone aslynda men o däl... Hayysht indi bir din barada yazmaweriñ!

Köneler, Rahip tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir