1. Nuh Pygamberiň tupandan halas bolan güni.
2. Musa Pygamberiň we kowmunyň Faragonyň zulmundan halas bolan güni.
3. Ýunus Pygamberiň balygyň ganyndan çykyp halas bolan güni.
4. Adam aleýhessalamyň tobasynyň kabul bolan güni.
5. Ýusup Pygamberiň guýudan çykarylan güni.
6. Isa Pygamberiň dünýä inen we dünýeden göterilen güni.
7. Dawut Pygamberiň tobasynyň kabul edilen güni.
8. Ysmaýyl Pygamberiň doglan güni.
9. Ýakup Pygamberiň kör gözleriniň açylan güni.
10. Eýýup Pygamberiň bedenindäki ýaralarynyň gutulan güni.

Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir