Ertir.com'da @Mengli diýip bir agza bardy. Üýtgeşijek gyzdy. Şol bölüm-bölüm edip her agzany nähili göz öňüne getirişini mowzuk edip açýardy. Öz hobbisimi ýa başga zatmy, garaz, köp pikirleri dogry gelýärdi.
Bizde göz öňüne getirmeleri güýçli agza ýokmy?) Hem biraz gyzygardy saýt. Diňe g*t açyşman, arasynda göwün hem açyşyň, gadyrdanlar! :)

Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir