Nadya talyplar,türkmen repin fanatlary,size yüzlenyan,birinjiden türkmende rep yok,repper diyip yören adamlarynyzam hemme yaly prostoyja paccanlar,kabiri iymane name tapsamkam diyip yörler,sizem olary tap bir eminem,jay z,nas...we ş.m repperler yaly göryaniz...aslynda olar size göra repi hak etyalermi,zumerin fanatlaram bar eken,ony eşdip pizde gülüpdirin blya.... koroçe rap diyilyan zady men bn jedelleşip oturman,olar dine hakyky afro-amerikan nigga'laňky... Eger hakyky repçi bolmak isleyan bolsalar,onda adam yaly rep aydaymaly,repde öwünen bolyalar,aslynda götüne geymane balagam yok lay olaň... sizem barde olar hakda temalar açyp zay etdiniz,bolly ow,siz name paparazzimi yada?! :):):):):):):):):):):):):):)

Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir