Dogrusy özümä görüp agzymy açdym. Size-de görmegi maslahat berýän. Amerikaň Prezident saýlawynda düşürilen surat. Google Earthdaky ýaly suraty ulaldyp islän ýeriňi görüp bolýar! Ynha şu ýerde

Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir