london polis dostum yzyny azajyk dovam edeyin häli yazyp dynmadym! Dostum sen näme uçin bu zatlara sov-uk sala garaüañ,nämä gözini üymüan Turkmenistanda turk-men koünek geüip, sülmuräp gezüän gyzlarymyz bärik gelip çilim kukedip üörler men $u maksat b/n ayal-gyz-larymyza bu ere gelmekligine maslahat bermeüarin dogry zady dogry aüdaly hemmesi-ni bir ayakdan surmeüän govysy gaty az..

Köneler, kary tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir