Salam türkmenim!Menin yazjak mowzugym önem yazylandyr,yöne bilemok... Men oturyp oylanyan da kawagty,bizin in uly,in esasy problemamyz TM'da döwledin başynda oturan adamlaryn edyan haram işleri,uniwersitedin rektorlary,dekanlaryn edyan haramçylyklary bizdaki yaşlaryn gelejegini garalaya....sebabi yaşlar hazir orta mekdeplerde okamayalar,name üçin*,sebabi okasanam okuwa girip bolmaya diyen düşünje bar olarda,dine jübüsi galynlar girya okuwa diyilya,ol yöne çyndanam dogry,eger bizde para diyilen zat bolmasady yaşlar okuwa girerdiler,okardylar,Türkmenistan güllap öserdi.....Bilyan hemme döwletdede para bar yöne bizinki yaly dal ow...Biz de saglyk sparawka almana gitsenem 5 manat ber diyip durlara ow,hemmesine berip çyksanam 50-6o manat edya ol,rentgene baryan,ol senin öykenini barlanogam,5 manat bersen bor diyya...Haçan galarka şo zatlar bizde??? Sizin pikirlerinize garaşyan gadyrdan talyplar!!!

Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir