Garyn doly doýanok,
IMO geleni bäri.
Girmesek erk goýanok,
IMO geleni bäri.

Öñler eşik geýerdik,
Ondan artsa iýerdik,
Indi şolaram goýduk,
IMO geleni bäri.

Gije görülenok düýş,
Irden ýuwulanok diş,
Ýatdan çykyp barýar iş,
IMO geleni bäri.

IMO girýä aýaly,
Köp zatlarda hyýaly,
Naharsyz otyr äri,
IMO geleni bäri.

Öñler teññe oýnardyk,
Öñler leññe oýnardyk,
Olardan dawno ardyk,
IMO geleni bäri.

Bolduk köp zatlañ şaýady,
Tanaldy köpleñ ady,
Indi TMCell baýady,
IMO geleni bäri.

Kellesi göçdi Aýnañ,
Diýenin etmän enäñ,
"Öñler gyzdy, boldy san"
IMO geleni bäri.

Ýöne gowy ýeri kän,
Ulanyp bilse ynsan,
Mysal meni: tanan kän,
IMO geleni bäri.

Özüñe bagly zatdyr,
Çykarsak netijäni,
Kim beýgeldi, Kim ýatdy,
IMO geleni bäri.

Sen özüñi unudyp,
IMO atma günäni.
Biz dünýäni tanadyk,
IMO geleni bäri.

#anonim

*Dogrusy men:ä IMO-ny halamok belki halaýan agzalarymyz bardyr. Eger IMO-ny halasañyz (+). Halamasañyz (++)
31.03.2021ý 10:26

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir