Salam halayyk. Kawagt birbirimiz bilen ozara gurrunleshesimiz gelyar.We kabir bloglan ishin göryas.özara gürrüň gyzyp mowzukdan gaty uzaklashyas. Ine size özara gürrüňleshmek uchin size yörite blog.Egerde kim özara gürrüňleshmek islese shutayda gurleshse gowy bolardy. Men 1nji bashlayan... Salam yagdaylar nahili?

Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir