Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähennem" sözi hem 77 gezek geçýä. Kuranda "perişde" sözi 88 gezek geçýä we "şeýtan" sözi hem,88 gezek geçýä. Kuranda "ýewm" ýagny, "gün" sözi 365 gezek, "aý" sözi hem 12 gezek, Günler -manysynda gelýän "eýýam, ýewmeýn" sözleri bolsa, 30 gezek geçýä. Kuranda "erkek" sözi 23 gezek geçýä. "aýal, hatyn" sözi hem 23 gezek geçýä. "Olara aýt" manysyndaky "diý" sözi 332 gezek, "diýdiler" sözi hem 332 gezek geçýä "musybet, kynçylyk" sözi hem 75 gezek geçýä. "Şükür" sözi hem 75 gezek geçýä...

Saýt arhiwinden

Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir