Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 13-nji sentýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
7-13-nji sentýabr aralygyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Panturkist agzamyzyň "Ateist we Musulmanyň gürrüňi" atly mowzugy.
700gezek görülen.
2-nji orunda, @Gürgençli agzamyzyň ”Geň-taňsy ogurlyk/satiriki hekaýa" atly mowzugy
254gezek görülen.
3-nji orunda, @Perhat Sabirovv agzamyzyň "Adam agzalarynyň aýdyşygy" mowzugy.
245gezek görülen.
4-nji orunda, @Gürgençli atly agzamyzyň "Meşhurlaryň durmuşyndan henekler" atly mowzugy.
220gezek görülen.
5-nji orunda, @12 agzamyzyň "Öýi öý edýän kim" atly mowzugy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
214gezek görülen.

Geliň, indi bolsa şu hepdäniň iň köp gürrüňi edilen, ýagny iň köp teswir ýazylan temalarymyzyň 3-ligine üns çekeliň.

1-nji orunda, @Panturkist agzamyzyň "Ateist we Musulmanyň gürrüňi" atly mowzugy.
25gezek jogaplanan.
2-nji orunda, @12 agzamyzyň "Aşgabatda gurluşykçylar hum tapdylar" atly mowzugy.
7gezek jogaplanan.
3-nji orunda, @Jeksparro atly agzamyzyň "Hezredi Muhammediň döwründe ýumor" atly mowzugy.
3gezek jogaplanan.

Geliň indi bolsa şu hepdede iň köp mowzuk açan agzalarymyz bilen tanyşyp geçeliň.

1-nji orunda 12sany mowzuk açan agzalarymyzyň biri - @12.
2-nji orunda 6sany mowzuk açmagy başaran ýene-de bir agzamyz - Jeksparro.

Şu Hepdämiziň ýeňijileri hem:
Iň köp mowzugy okalan - @Panturkist.
Iň köp mowzugyna kommentariýa ýazylan - @Panturkist
Iň köp mowzuk açan hem - @12.
Gazanan ýeňişleriňiz gutly bolsun!!!

Hanymlar we jenaplar siz şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp jogaplanan temalary we iň köp mowzuk açan agzalary bilen tanyş bolduňyz. Üns berip okanyňyz üçin Sag Boluň...

Gepleşikleri taýýarlan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir