19.11.1997

:-)

Dowamy »

260 1
Täzelikler, 2 months ago


....

......

Dowamy »

306 0
Täzelikler, 2 months ago


(+_+)

_________________~~~~~~~~~~~~~

Dowamy »

270 0
Täzelikler, 2 months ago


«»«»

Hereket kopelipdir saytda.... kopden bari giremokdum...

Dowamy »

357 4
Sorag-jogap, 3 months ago


õpeÿin

Öpüšmek diÿseler Türkmende aÿyp
onda seni gizlin halda öpeÿin
tüm garañky gijä šaÿat bol diÿip
adam geçmez gizlin yolda öpeÿin

öpüšilse gow bor saklansa serhet
yöne kä erkekler bolÿarda erkek
gyzykly ÿerime ÿetmänkäm entek
bašyñ sypap mañlaÿyndan öpeÿin

öpüšmegiñ diÿseñ lezzeti...

Dowamy »

632 3
Bilim, 10 months ago


«LEBABYM»

☆LEBABYM☆
Jeýhun derýa joşup suwun akdyrar,
Mertden gaýdar aslyň seniň Lebabym,
Gözelligiň gaýta-gaýta bakdyrar,
Köp şahyrlar ýazdy waspyň Lebabym.

Sähralaryň baglaryň bar Erem baglardan kemsiz,
Tebigatyňa görk berýän çölleriň bar Lebabym.
Taýy ýok seň gözelligiň oldur älemde deňsiz,
T...

Dowamy »

496 0
Edebiýat, 10 months ago