Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 20-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
13-20-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @sari agzamyzyň „Bizde-de indi officially covid-19 bar!" diýen mowzugy.
1329gezek görülen.
2-nji orunda, @yashalym agzamyzyň „Gelin-gyzlar barada" atly mowzugy
718gezek görülen.
3-nji orunda, @Perhat Sabirovv agzamyzyň „www.talyplar.com-yň aktiw agzalary" diýen mowzugy.
674gezek görülen.
4-nji orunda, @messibet agzamyzyň „Ýaňlan Diýarym-da Nury Kasoý neressä Annagül Gurdowa näçe ball berdi?" atly mowzugy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
503gezek görülen.
5-nji orunda, Ýene-de @messibet atly agzamyzyň „Dünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Covid-19 Türkmenistanda ýok diýdi" atly mowzugy.
475gezek görülen.

Geliň, indi bolsa şu hepdäniň iň köp gürrüňi edilen, ýagny iň köp teswir ýazylan temalaryň TOP-5 ligi bilen tanyş bolalyň!!!

1-nji orunda, @yashalym agzamyzyň „Gelin-gyzlar barada" atly mowzugy.
52gezek jogaplanan.
2-nji orunda, @Perhat Sabirovv agzamyzyň „www.talyplar.com-yň aktiw agzalary" atly mowzugy.
39gezek jogaplanan.
3-nji orunda, @messibet atly agzamyzyň „Ýaňlan Diýarym"-da Nury Kasoý neressä Annagül Gurdowa näçe ball berdi?" atly mowzugy.
16gezek jogaplanan.
4-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Gadymy grek heýkelinde haýran galdyryjy notebook kompýuter şekili" atly mowzugy.
14gezek jogaplanan.
5-nji orunda, @sari agzamyzyň „@wagt, ok, boomer!" atly makalasy.
9gezek jogaplandy.

Geliň indi bolsa şu hepdede iň köp mowzuk açan agzalarymyzyň TOP3-ligi bilen tanyşyp geçeliň.

1-nji orunda 8sany mowzuk açan agzalaryňyzyň biri - Perhat Sabirovv.
2-nji orunda 6sany mowzuk açmagy başaran ýene-de bir agzamyz @Yashalym.
3-nji orunda ýenede @Yashalym bilen deňleşmegi başaran ýagny 6sany mowzugyň döredijisi @Jeksparro.


Hanymlar we jenaplar siz şu hepdäniň iň köp okalan iň köp jogaplanan temalary we iň köp mowzuk açan agzalary bilen tanyşdyňyz.

Gepleşikleri taýýarlan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir