Salam hormatly agzalar we dashyndan jyklayan myhmanlar! Men siz bilen bir tema boyunca pikir alyshasym geldi. Hemmamizem bilyas adamlañ iki jynsy bar. Erkek we ayal.
Bular dunya inya, yashaya, mashgala gurya, garraya, dunyaden otya...
Şol yashalan ömurde erkegiñem, ayalyñam durmushda oz orny, etmeli işleri bolyar. Ayal bilen erkek mydama bagtly durmush ucin, gelejegi ucin goreshyar... Umuman meñ soragym durmushda köp kösenyan, kop aladaly yashayan... Umuman durmushda iñ köp kösenyan (gödek manyda dal) kim Erkekmi? Ayalmy? We name ucin?

Meniň üçin her bir kommentariýa yagny, pikirleriňiz bilmek gyzykly

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir