salowmaleykim talyplar.com agzalary, ay menem bu gunler kan bir girmage elim degmedi, shu wagt hem giren wagtym salamlashaýyn diydim, janynyzyn saglygy menem badyrynhou :-D

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir