mebel agza bilen söhbetdeshlik achylmandyr öýdýän.achylan bolsada arhiwdan tapmadym. mebel agza siz bilen söhbetdeshlik achmagy makul bildim mena.sizem biziñ berjek soraglarymyzyñ jogabyny berersiñiz diyen umytda.aý onda näme soraglary berip bashlaýaly. adyñyz näme? nächinji ýyl? okaýañyzmy ? ishleýäñiz? häzirlikche shu soraglar.agzalaram yzyny dowan eder nesip bolsa.

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir