Salam saýdyñ agzalary ýagdaýlarñyz gowmy? Menem gowy menem bir tema açmagy makul bildim we shu temamy açaýyn diýdim. Göwnüñize ýarar diýip umyt etýän meniñä göwnüme ýarady. Telefony hemmämiz ulanýas telefonsyz adam ýokmyka diýän shol sebäpli shony oýlap tapan adam dogrusynda ýazaýyn diýdim. Ilkinji telefony 1876-njy ýylda kerleri öwrenýän alym Graham Bell oýlap tapýar. Sesiñ howadaky titremesi onuñ ünsini çekýär we ol sesleri elektrik tolkunlaryna öwürmegi basharýar. Ýöne, ondan öñ adamlar haýwanlaryñ shahyndan ýasalan gural arkaly uzak aralykdan habarlashyp bilipdirler. Shahyñ kömegi bilen sesleri birnäçe kilometirden eshitmek mümkin bolupdyr.

Köneler, Seyrandos tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir