Perdanin anarysyndaky dunya


Alymlaryň pikirine görä, Älem dörände, energiýadan elementar
bölejikler bilen birlikde antibölejikler-de peýda bolupdyr. Her
bir bölejigiň özüne görä antibölejigi bar.
2012-nji ýylyň 4-nji iýulynda ylymda üstüniň açylandygy
bildirilen higgs bölejigi fizikanyň standart modeliniň
çäklerinde düşündirilýän we...

Dowamy »

888 6
Köneler, 8 years ago


Arzuwlar

Salam talyplar comyn agzalary we myhmanlary. ilki bilena yetip gelyan Taze yylynyz bilen hemmanizi tuys yurekden gutlayan! Taze yylda-da name hemmamize bagt rowaclyk getirsin! Durmushynyzda ishinizde-de uly ustunlikler arzuw edyarinYagdaylarynyzam elbetde gowydyr diyip umyt edyan. Menem saytyn onden bari agzasy yone elbetde durmush durmush bolya...

Dowamy »

895 4
Köneler, 8 years ago