Geliñ her agza öz pikirine göra köp nokatlara derek özi söz goýup ýazsyn. -Diledim, .... gelmedi. Ýone hökman gelerin diydi! Duyman durkañ bu .... Bermeseñem alaryn diýdi. (kim dü$ùndi?)

Köneler, Abadan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir