Bir oglan bilen gyz siwidanyada gije sagat 2 towerekleri gyz aytya men mundan son oye barsam ejem mana soger. Onda oglan gyza bir hat berya ejene $uny gorkez diyip gyzy taxi mundirip goyberya gyz taxi dan dushen wagty yanynda puly bolmanson taksis ona gepleya sokya gyz haty gorkezya welin taksis bagyshla uyam diyip gitya gyz yolda pyyadalap gelyaka ogrulara du$ya ogrular munun sumkasyny alyp gachyalar sumkadan pul tapman dine haty tapyalar hemde okap goryaler welin yanky ogrular sumkany yzyna getirip berya hemde ogrular otunch sorap gachyp gityaler oyune gelende ejesi gyzyna geplap urmaga ba$lan wagty gyz oglanyn beren hatyny ejesine beryar ejesi haty okap gorup bolya bar yerine geçde yat diyar. Gyz bu bolan zatlara gen galyp oglanyn beren hatyny ozi okap goryar hemde gyz oz janyna kast edyar yagny ozuni olduryar.Sorag $eyle $ol hatda name diyip yazykly?

Köneler, makalester tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir