kichikäm kakamdan, alypdym nusga, ejemjan aglapdy, edipdi gussa, manada diyadi, kakan yaly bolarsyn, yok ejemjan bey diyme, mana ynanyp bilersin, kakam yetik boldy, ana sholdy görelde, öye ichip geldi, gep boldy görene, senem bey diyip, yuregimi agyrtma ejejan, men seni gowy görüp, gujaklaryn elmydam, arassa gezerin, käbäm saña söz berýän, mana payhas echil, diyip elimi serýän, ya bolmasa bileje, edeli seyran, aylanyly, gideli, gezeli her yan, kakam yadymda, indi duzeljek bolup, ejejan sen bolsa, chydapdyn gezip, wah kakajan owretdin, nahili kaka bolmazlygy, ne bize seretdin, yurek etdin duzelmezligi, nache hasrat, cheksenem eje, jennetde yerin bar, bilyanmi eje, wah ejejan dushinyan, senin yagdayyna, men seni söyyän, seret senem halyma, indi bolsamda, senden uzakda, ejemjan garashgyn, entäk yol uzakdyr, bilyan, synlayarsyn suratymy uzakdan, menem garashyan, elini uzat sen, borlay ejejan sagbol hazirlikche, yagyshyn ashagynda ezilyan men chalaja, dasharda yagysh, a öyde bolsa gar, men seni gowy goryan, dushinay ejejan

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir