Bütin futbol janköýerleriniň aňyna ýazylan pursat, heýkeltaraşyň ellerinde sungat eserine öwrülip, Pariždäki sergide ölümsizleşdi. Dünýä Kubogy 2006-yň finalynda Italýanlardan penaltileriň netijesinde utulan Fransuzlaryň kapitany Zinedine Zidane, şol oýunda Materazzini süsüp gyzyl kart alypdy. Heýkeltaraş Adel Abdessemed tarapyndan bürünçden ýasalan bu heýkeliň boýy bäş metr. Heýkel öňümizdäki ýylyň iýun aýyna çenli Pariždäki meşhur Pompidou Sungat merkezinde sergilenmäge dowam eder.

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir