indi näme etmeli senden yeke soragym, sen meniñ syrdashymdyñ sen meniñ goragym, her gezek yatlamda aglayar yuregim, meniñ näme günäm bar, indi meniñ yeke özüm ýatyrsyñ sen indi bir gysym gum bolyp, ýene özimi kösheshdirýän ulydan dem alyp, mazaryñ öñiñde otyryn seni penalap, senem otyrsyñ yokardan meni synlap, gaýdasym gelenok, ýöne alajy ýok, saña garashyp otyryn, emma senem geleñok huzuryñda men, äkit meni ýanyñ bilen, emma indi parhy ýok, durmush üstimden gülen, indi gideniñ haýry yok, bu zatlañ barsy ýalan, men ýenede ýeke ýalñyz galan, 3 ýyl bolup gechipdir bu wakañ üstinden, seni göterip getirdiler el üstinden, menem synlap otyryn ýeriñ astyndan, ýatan ýeriñ ýagty bolsun, hosh gal onda ogultäch

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir