1975 iň sebtýabyrynyň 29 nji güninde ,Türkmeniň hormata eýe bolan şahyry,GURBANNAZAR EZIZ 35 ýaşyň içinde bakyýete göç eýledi...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir