Endik edip otly bakyshlaryna, Garaýarka her gün ogryndan ogryn. Bu gün aýra düshüp goshgy ýazmaklyk - Kyn! Ýeketäk hasaplap bu giñ jahanda, Aýdyp onuñ ilden artykmaçlygyn. Bu gün bolsa kemçiliginem duýmak - Kyn! Shanyna ençeler goshgular goshup, Isleseñ ýürekde baky galmagyn. Islegiñ ýer tutman, nälaç köremek - Kyn! Düýn haýysh edip yshkyñ bagynda, Diñe özüñ üçin ýashamaklygyn. Bu gün özge bagda gezýänin duýmak - Kyn!!!

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir