Gûyz paÿhasy bilen pikir ôwursen, ÿamany kul edip sowurmak uçin, ynamsyzlyk koprusini çowursen, ynam koprusine owurmek uçin. goryan welin,entek ish kan dunyade... alajyn na,narazylyk ôrtese, men umydym,menin in bir zyÿada, kamilligim,shun geljekmi,erte sen?! eger bir gun sana yetman olsem-de, çekmen tum ashakda derdi-azary, otuz uç ÿyl gija galyp gelsen-de, gelsen bor ilimin bory uçin razy. her hal dirilikde azarly ÿorsem, ÿazym gelse,ÿagty pikir dogursam, ÿazym gelse,ÿagty pikir dogursam, gitsem turkmen ÿaÿlalarynyn içine, gurujylar bile binalar gursam, gul bolup ôrulsem gyzlan saçyna. ishlesem,bilmesem oler-galarym, ajalam birsellem golaÿna gelmez, ahyrsony,ahyrsony olerin, yone giç,ol menin oldugim bolmaz. "g.ezizow"

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir