w.shekspir: "bashyn dikka,aŷagyna togalanyp ŷaranjanlyk edyan adam,ynanaŷ,bashyna ish dushunde,seni satar." F.m.dostoyewskiy: "gonumellikden kyn zat yokdur,ŷaranjanlykdan ansat zat yokdur." P.buast: "kimde-kim oz ŷalnyshyny gizleyan bolsa,shol adam ony gaŷtalamakçy bolyandyr." J.labrŷuŷer: "samsyklaryn yalnyshlygy akylly adamlary aljyradŷandyr." p.bomarshe: "akmaklyk bilen shohratparazlyk biri-birine wepaly dostlardyr." m.w.lomonosow: "ŷaranjan adamyn baly dilinde,zaheri yureginde." R.tagor: "adam haywana owrulende,ol haywandan beterdir." F.laroshjuko: "hiç kimi halamaŷan adam halanylmaŷan adamdan has beterdir." e.remark: "samsyk bolup dunya inmek aŷyp dal,yone samsyk bolup dunyaden otmek aŷypdyr." wolter: "dine ozi uçin yashayan adam hiç zadyn alnyndan daldir" plutarh: bagule ŷapyshan zaherli gurçuk ŷaly tohmetden aga bolmaly"

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir