Salam talyplar.com.yn hormatly agzalary!beyik tañrydan hemmanizede saglyk,agzybirlik,bagt dilap halan goshgymy size yetirmek isledi Gelinlige gadam goyan,gozel gyz, gider boldun,gelin bolup shaŷlanyp, hemmeler shadyŷan,sen bolsa ŷalnyz, aglaŷarsyn ilden çete saŷlanyp. agla uŷam,agla gorurmez aŷyp, gider gyzlyk dunyan,ah seni goŷup, durmusha çykŷarsyn soyulip soyup, soygulin bagt tapar sana oŷlenip. atylar bashyna gelin kurtesi, ornun bolar toy törun ortasy, kan zat uŷtgar toy gununin ertesi, oturan son dula bakyp dulanyp. ine sheydip alnyn bagtyn achylar, ustunizden toy seçimi seçiler, durmush ŷoly jubutlikde gechiler, ŷagshy-niyet arzuwlara eŷlenip. berilipdir bagtdan uly pay sana, saylan ŷigidin tapylgysyz tay sana, garashyp dur bir nikaly jay sana, ŷashamaga bir-birege taŷlanyp. baran ŷerin bilen bolup mylaŷym, ŷenne,baldyz ŷag ŷaly gaŷyn, agzybirlik hemran bolsun ylaŷym, ojagynyzda toy tutulsyn toŷlanyp! (bagyshlawerin agzalar awtorynyn kimdigna bilemok)

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir