Yenede bir gezek salam talyp komcylar! Mirasymyzyn hayyshdy boyunca araky gecen futbol oyny barada goshgyjyk duzen boldum,ony size hodurlayin diydim. 1) uyshuldi meydanca,bir giden adam, toparlar bolunup bashlandy oyun. Bash minut gecmanka garshydashlarmyz, bizi yenilmane etdiler boyun. 2) biri eylak depya biri hem beylak, biri susup gorya biri hem susman. Biz bolsa arada bosh ylgap yorus, a olar gol salyar yzyny kesman. 3) top olan ayagna yelmeshen yaly, biz hakda pikirem edenok walla. Bizden biri alla komek et diyya, wah oynap bilmesen nam etsin alla. 4) olan biri torres biri hem messi, a bizde 1merdan miras hem wulkan. Indi deneshdirip gorun ozunuz, toparlan tapawdy nenen ullakan. 5) olar 5 gol saldy biz bolsa iki, son olar on saldy biz bolsa alty. Nace jan etsekde utush dashdady, wah talyplar komun chuwmedi bagty. 6) ykbal ertir koma gulup seretdi, hasap cenden asha arany achdy. Utulyp otyrkak yigrimi on bir, bizin derwezeden yene gol gecdi. 7) ay garaz sanasan sanap durmaly, bu futbol men ucin yatlama boldy. Goshgymyn maksady futbolistlaryn, kicijek gownuni shatlama boldy.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir