ABADAN Bagtyýar , oňat. AÇAP Açayýp owadan gyz AGAGÜL Agalarynyň güli, ilkinji dünýä gelen owadan gyz. AKBÄBEK Iň soňky gyz bagtly bolsun. AKJAGÜL Bagtly – owadan gyz bolsun. AKJEMAL Bagtly – owadan gyz bolsun. AKMEŇLI Ýüzünde meň bolan bagtly gyz. AKSOLTAN Gyzlaryň soltany – seresi bolsun. ALTYN Altyn – tylla ýaly gymmat bahaly bagtly gyz bolsun. ASLY Asyl sözünden ýasalan,: asylly ,terbiýeli gyz bolsun. AÝBIBI Nurana – owadan gyz bolsun. AÝBIKE Han – Begiň aýalyna ýüz tutlup aýdylýan söz. Owadan gyz. AÝJEMAL Nurana – görmegöý gyz bolsun.(jamal: görk, gözellik). AÝLA Dolan aýda dünýe gelen gyz. AÝLAR Aýlaryň aýy , gözelleriň gözeli, iňňän owadan gyz. AÝNA Aýna ýaly düri - arassa gyz bolsun. AÝNUR Aý ýaly nurana – gözel gyz bolsun. AÝSEL Aý ýaly, selbi( Serwi) boýly gyz bolsun. AÝSEN Aý ýaly gözel gyz bolsun. AÝSERE Aý ýaly gözel gyzlaryň seresi – başy bolsun. AÝSOLTAN Ayý ýaly gözel gyzlaryň soltany – seresi bolsun. AÝŞA-ÄŞE Muhammed (A)-iň bir aýalynyň ady.Ýaşamaga çalyşmak. AÝŞAGÜL Gül ýaly owadan gyz köp ýaşasyn

Köneler, handsome1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir