Gunamizi bagyshlayar eneler, sebap-enelerin ak suytli doshi, kop-kop garalygyn gunasin otyar, sheydibem kemelyar enelerin yashy... ene balasyna buyurdy yumush, ol diydi: "ozun et,oñ ŷaly ishi!" ŷandy ene.emma otdi gunasin, kemeldi enanin yene bir ŷashy. "oye wagtynda gel,giç gelme,balam!..." ogly bolsa ena çenedi dashy. "wah,natsemkam?". Emma gunasin otdi. kemeldi enanin yene bir yashy. ŷigrimi ŷashyny doldurdy ogul, gapak ŷaly boldy tuyluje doshi, "indi ata boldun,adam bol,oglum!" gysyldy,gysyldy enanin dishi. ene dishin gysdy otuzki gezek, her gezek gysanda gaçdy bir dishi, enanin her gaçan dishine derek ŷaprak dek saralyp,gaçdy bir ŷashy... "kerim gurbannepesow"

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir