Ynha, öten agşamky oýnalan ikinji ýarym final oýnundan soň Ispaniýanyň finaldaky garşydaşy hem belli boldy. Öten agşamky oýunda Germaniýa Italiýadan 2-1 hasabynda asgyn geldi. Pökgüleri 20 we 36 minutlarda Balotelli we 90minutda 11metrlik jerime urgydan Mesut Özil saldy. Şu oýundan öň köpler Germaniýany finalist hasap edýädiler. Hatda Ispaniýanyň öňünden diňe Germaniýa çykyp bilerem diýýädiler. Men-ä Özilem gaty uly gürledimikä diydim, oýundan öň. Ikinji ýeri alsak gaty gynanarys dagam diýäýdi öýdýän. Mesutdan halamadyk sözüm bolsa: Realy hiç kim ýeňip bilenok, her kimem ýeňjek bolýar. Germaniýada şonuň ýaly her kim arzuw edýä, ýöne ýeňip bilenoklar - diýip gürlänini bir ýerden-ä okapdym. Al saňa, geregi Mesut! al saňa... Indi bolsa suratly soragymyza geleliň.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
  mirasymyz 7 years ago
 • Suratdaky oýunçyň eşigä Argentina ýa-da Meksikana meňzeýä. Boka Huniorysyň oýunçysy bolaýmasa.
  M1 7 years ago
 • men blipdrn ura-ura-ura
  Yegen 7 years ago

 • oýnuň gahrymany. bir gazetda bolatelliniň menejeriniň sözüne gülkimem tutjak boldy welin het- trik bolmasada dubl-a boldy. menejeri nemeslerden 3 gol salar diýipdi, oýundan öň.
  messibet | 2012-06-29 10:47:19


  Ey shun bilen oyun etmeli dalhow, edil ferrari mashyn yaly çalt gidyarow bu. Oz waratasyndan ylgap garshydashynyn waratasyna 5 sekuntda baryar. Yadanok, edil traktyr yaly, Balotellida bu
  messibet 7 years ago


 • Aysyzgije dogry bildiň, bu Argentinaly Ariel Ortega
  aysyzgije 7 years ago
 • ortegany tanaman bolmaza, ilki bashlarda "taze maradona" diyilyadi, tehnikasy, udarlary gaty guycli oyunchy, river plate'de kan oynady. yone arak, serhoslyk sebapli ozuni zayalady. argentinaly ozi.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri