yadymda galan, gowy goryan gosgulammyn biri: shu gun gapymyzdan bir adam geldi, nä-hä pasporty bar, ne-de bir ady. Ne-de bilyan, ne-de dushunyän zady. Yöne welin ol adamyn ustunden alkysh bary çabga bolup yagyardy. Kimsi oña uzak ömür dileyar, söhratdan yukleyar yene-de biri. Ol bolsa olary nä-hä diñleyar, ne-de jogap ertirden bäri. Ençe yyllar geçer. Dürli howada, görersin durmusyn yssysyn sowgun. Sonda-da alkysa, söhrada, ada sen su günkin yaly biperway bolgun o g l u m !

Köneler, handsome1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir