bu pursat kalplary kalplara baglan, ajaÿyp duÿgylañ dowam etmegi. çüñki bize garşyp dur bu ÿana, ÿaşlykdan talapkär durmuş mekdebi.                             **** garaşyp dur durmuş bize aÿakdaş, gamsyz çagalygyñ elinden alyp,. niÿetlere görä ykbal eçiler, özüniñ  şol gadym ÿoluna salyp.                          **** bu ÿolda aljyrap, böwür diñlesek, dünÿä düşünerden gelaÿsek sada, bize bilim beren mugallymlaryñ aÿdan öwütlerin salalyñ ÿada.                                                                   **** şonda durmuş bize ne-hä horlugyn, ne-de kynçylygyn sürer abanyp. ÿöne durmuş bilen oÿun etmäliñ, dowam etse edibersin sadalyk.                        **** indi okuwçy däl, indi çaga däl. añymyzyñ muny duÿÿan wagtynda. durmuşda köp zada bolyas jogapkär, çagalygmyz galÿar düÿnuñ gatynda. awtor: nurÿagdy seÿidow

Köneler, Merw92 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir